Czyste Powietrze
Program Czyste Powietrze

OTRZYMAJ DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE

Czyste Powietrze


CZYSTE POWIETRZE

Planujesz coś zmienić? Może chciałbyś dokonać gruntownej termomodernizacji, ale obawiasz się dużych nakładów finansowych? Bez obaw. Możliwe, że dzięki programowi Czyste Powietrze uda Ci się zrealizować cele!

Program Czyste Powietrze wychodzi naprzeciw potrzebom oszczędności energii i ograniczania dużej emisji zanieczyszczeń, dofinansowując remonty termomodernizacyjne dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dzięki temu możemy osobiście przyczynić się do polepszenia chociażby jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy, a przy tym dokonać termomodernizacji naszych domów i ich systemów na efektywniejsze, co jest mądrą inwestycją na naprawdę długie lata.

Dla kogo?

Oferta dedykowana jest:
– właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych,
– właścicielom wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych (konieczność posiadania osobnej księgi wieczystej),
– osobom z pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego, gdzie danego budynku nie przekazano jeszcze do użytkowania.

Wielkość dofinansowania zależna jest od dochodu. Na największe dofinansowanie mogą liczyć osoby z niskim i średnim dochodem (kwota średniego miesięcznego dochodu na osobę). W ostatniej grupie, gdzie taki dochód przekracza 1600 zł, brana pod uwagę jest kwota rocznego dochodu wnioskującego.

Dofinansowanie na co?

Dofinansowanie lub pożyczkę można uzyskać na wymianę starego kotła na paliwo stałe lub zakup nowego, odpowiedniej klasy energetycznej źródła ciepła. To warunek podstawowy otrzymania dotacji. Program Czyste Powietrze obejmuje również takie działania termomodernizacyjne jak: docieplanie przegród budynku, wymiana okien lub drzwi czy instalacja urządzeń wykorzystujących energię odnawialną – kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne. Kwota, jaka musi być przeznaczona na inwestycję, aby ubiegać się o dofinansowanie to: minimalna – 7 tysięcy, maksymalna – 53 tysiące.